Старобългарски речник
обьщь 
обьщь - прил 1. Общ, който принадлежи на всички ꙁан҄еже къ добрꙑмъ клеврѣтомъ. ьсть  ѹкаꙁан стъ прꙗꙁн. къ обьштѹѹмѹ владꙑцѣ С 82.5—6 ловѣьскомъ ѹбо рожденмъ. нъ ного. а дховно дꙿно вьсѣмъ. обешть бо оць мѫтъ богъ С 84.18 Който принадлежи на две неща, лица. радѹ сꙙ обрадованаꙗ ... радѹ сꙙ дѹшевънꙑ храме божї. радѹ сꙙ обьште жлште. небес  ꙁем С 251.16 вьседръжтель снъ ... вѣьно  прсно сꙑ цѣсарьств мѣѧ. кѹпно съ родвъшмъ. ꙗкоже родвꙑ го обьште бо цѣсарьств С 327.18 2. Общ, който се отнася до всички, който обхваща всички; всеобщ о мѫен памꙙт ... воле же ѹбо посрѣдѣ хъ вьведъша памꙙть на обьштѫ польꙁѫ С 83.4 нктоже вь цѣсархъ бꙑстъ бе съмрьт. нктоже обьштааго коньца ѹбѣжа С 238.11 нъ обьште весел  радость  намъ рабомъ бꙑстъ. нашего бо рад сьпасеньꙗ С 489.3 Еднакъв, един и същ. ꙗко  богатꙑѧ равно поьте.  рабꙑ  свободꙑ.  на всѣхъ обьштъ даръ ꙁлꙗ С 493.10 3. Цял, цялостен, целокупен  вьсꙙ небесьскꙑѧ слꙑ веселꙙтъ сꙙ. ѹслаждамꙑ о сꙺпасен обьштааго рода ловѣьскаго С 490.2 4. Който съдържа най–същественото, обобщаващ кротъко бесѣдѹѧ съкрꙑ непрꙗꙁнна дѣлесе мꙙ. т обьште стьствѹ нарее мꙙ С 394.18—19 обьщаго рад ѹспѣха κοινωφελῶς За всеобща полза нѣстъ бо нꙿтоже тако бѹ любо. ꙗкоже же обьштаго рад ѹспѣха жт С 379.2—3 обьще въселень ἡ κοινὴ οἰκουμένη [вар. πᾶσα ἡ οἰκουμένη] Целият свят днъ арѡс. лштъ сꙙ слова. тъ днъ отъпадатъ отъ жрѣбꙗ ... не глаголетъ гмь н бмъ ... не съложтъ сꙙ съ омѫ. не вьслѣдѹтъ правьдьнааго. а ьтꙑ мѹ дьн  праꙁдьнꙋѧ сь обьштмь вьселен (погр. вм. вьселенмь, Север., с. 509, бел. под линия) прлагаѧ сꙙ С 509.25 обьщ вьсемѹ мрѹ съньм [Светите] Вселенските събори вьсе бо се сті вьсемѹ мрѹ обьшт сънъмі проклѧлі сѫтъ К 2а 23 обьщ манастꙑрь κοινόβιον Манастирско помещение, в което пребивавали новоподстриганите монаси д аште хоштеш рьнецъ бꙑт. вьлѣꙁ вь обьшт манастꙑрь. ждеже вꙙште братѧ стъ С 170.4 К С Гр κοινός ἰσόρροπος обьшть обешть Нвб общ ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Общово нивище МИ ГХ,МИМ