Старобългарски речник
обѹꙗт 
обѹꙗт -обѹꙗѭ -обѹꙗш св 1. Обезумея, оглупея, лиша се от разум пакꙑ мѫівъше  ногътьм рѣшꙙ. пока сꙙ. отъвѣшта нѣсмъ обѹꙗлъ. нъ жвааго бога боѭ сꙙ С 140.13 2. Прен. Изгубя качествата си, вкуса си добро естъ солъ. аште же соль обѹѣатъ о емъ осолтъ сѧ М Лк 14.34 З.Срв. Мт 5.13 З;С 259.30 Изч М З С Гр ἀπονοέομαι μωραίνομαι Нвб обуяя диал РРОДД ДА