Старобългарски речник
обонꙗт 
обонꙗт -обонꙗѭ -обонꙗш св Помириша, усетя миризма ѹста їмѫтъ ї не въꙁглѭтъ. о їмѫтъ ї не вдѩтъ. ѹш їмѫтъ ї не слꙑшѩт. ноꙁдрі мѫтъ  не обонѣѭтъ СП 113.14 Срв. С104.4—5 а стнꙿно муро же обонꙗвъше мрьтв въскръсаѭтъ. на трехъ десꙙтехъ сьребрьнцѣхъ продаш С 425.25 Изч СП С Гр ὀσφραίνομαι обонѣт Нвб обонявам остар ВА Срв обоняние ср НГер ЕтМл БТР АР