Старобългарски речник
обновл҄ень 
обновл҄ень -ꙗ ср Обновление, възраждане ꙇ тебѣ ое сповѣдаѭ сѧ. не могѫ бо цѣленѣ ѹлѹт. ѣꙁвѣ гнѭщ въ срц моемь. непрѣстанъно. аще не подастъ м цркꙑ пакꙑ обновленѣ СЕ 68а 3 аꙁъ мъногъ рѫкъ не трѣбѹѭ. нъ стъ богъ съꙁъдавꙑ мꙙ. же пакꙑ обновтъ мꙙ. обновьнмъ свомъ же хоштетъ творт о насъ С 268.13 тако  тꙑ вълѣꙁъ въ водѫ.  обраꙁъмь етеромь въ водѣ погребенъ. ꙗко же  онъ въ камене. въстааш пакꙑ въ обновлен жꙁн Х IВб 14 Изч СЕ С Х Гр ἀνανέωσις καινότης обновлен обновьн Нвб обновление ОА ВА ЕтМл БТР АР