Старобългарски речник
обнажень 
обнажень -ꙗ ср Оголване, разголване ношть лютовѣтрьнѫ. ꙁемьѭ ꙁмнѫ.  асъ врѣмен. обнажен тѣлесъ С 96.26 Голота. облѣена въ котꙑгѫ льнѣнѫ. раꙁдъранѫ отъ горꙑ дож  до долѹ ...  ꙁакрꙑваѭшта обнажен сво. да мѹ не бѫдетъ вдѣт голъ прьс С 187.8 Изч С Гр γύμνωσις обнажен Нвб Ø