Старобългарски речник
обдьлвьство 
обдьлвьство ср Несправедливост  тꙑ ѧдо. бѫд ... въ обдьлвъства мѣсто. нщелюбець. въ татъбꙑ мѣсто страннопрмець СЕ 70b 11—12 Изч СЕ обдьл҄въство Нвб Срв обиждане ОА ВА БТР АР