Старобългарски речник
нꙑнѣшьнь 
нꙑнѣшьнь -ꙑ прил Днешен, сегашен, настоящ влко гі. бже нашъ ... твоѣ естъ въ стнѫ велкаа тана. нꙑнѣщьніе раꙁдрѹшене. твохъ. тваре СЕ 65а 7 сего рад цръкꙑ накаꙁаетъ. сего рад нꙑнѣшьнѣа ѹтел҄ьства Х II Ва 20 Образно. агаръ бо естъ снѣ гора. еже въ равї. прлагаетъ сѧ нꙑнѣшнмъ ерслмѣ Е 27б 15—16 до нꙑнѣшьнꙗго μέχρι τοῦ νῦν, ἐπὶ τὸ νῦν До днес, досега се же до нꙑнꙗшꙿн҄ѣаго съхран҄енъ прѣбꙑваатъ въ странахъ тѣхъ С 42.14—15 вдѣхъ дꙑма ж н҄еѧ до нꙑн҄ѣшьнꙗго въсходꙙшта С 128.20 вѣкъ нꙑнѣшьн҄ь, жꙁнь нꙑнѣшьн҄ꙗꙗ, жть нꙑнѣшьн҄е ὁ νῦν αἰών, τὰ παρόντα, ἡ παροῦσα ζοή, ὁ παρὼν βίος В християнството — този свят, земният живот ар бо  въ нꙑн҄ѣшьн҄  въ бѫдѫшт вѣкъ. да бѫдетъ отълѫенъ отъ славꙑ божѧ С 187.16—17 вдте пакꙑ въвръжена невода. вьсе лі же сьберетъ на потрѣбѫ стъ. тако же  нꙑн҄ѣшьнꙗ жꙁнъ С 127.29—30 тѣмь рѫгамъ сꙙ сьмрьт. тѣмъ прѣꙁьрмъ нꙑнꙗшьн҄е жть С 488.23—24 подвгъ бо  брань стъ нꙑнꙗшьн҄е жть С 497.3  вльнꙑ нꙑнꙗшнꙗаго жтꙗ хранꙿно прѣплѹст С 498.5 Е СЕ С Х Гр πρόσκαιρος ὁ παρών ὁ νῦν нꙑнѣщьнь нꙑнꙗшьнь нꙑнꙗшꙿнь нꙑнꙗшнь нꙑнѣшнь Нвб нинешен остар диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР РРОДД ДА ниняшен остар диал ВА