Старобългарски речник
нощьнъ 
нощьнъ -ꙑ прил Нощен ꙇ пр етврътѣ страж ноштънѣ. прде къ нмъ по морю ходѧ М Мк 6.48 З ꙇ бѣахѫ пастꙑр въ тожде странѣ. бьдѧще  стрѣгѫще ст(р)ажѫ нощънѫѭ. о стадѣ своемь М Лк 2.8 З А СК ѣко тꙑсѩшті лѣтъ прѣдъ ома твоіма гі.  ѣко день вьраштьнеже ммоідетъ. і стража ноштьнаѣ. ѹніьженіѣ бѫдѫтъ лѣта іхъ СП 89.4 щітъмь обідетъ рѣснота его. не ѹбоіш сѩ отъ страха ноштьнаего СП 90.5 ꙇ ꙁбав нꙑ отъ вꙿсего темъна  нощьнааго страстотръпѣ СЕ 38а 3 въꙁдвгн нꙑ на нощьнꙑѧ ѹтрънѧѩ мⷧтвꙑ СЕ 38а 11—12 вꙿсе нощьное намъ славословестве твое дарѹ СЕ 38а 13 послѹжь оцю своемѹ нбсънѹмѹ. боу вꙿсемогѫщюмѹ. творѧщюмѹ слѫ. побѣдтель естъ на вꙿсѣкѫ непрѣꙁнь нощьнѫѭ. побѣдтель естъ на вꙿсѣкѫ болѣꙁнь нощьнѫѭ СЕ 48а 9—10, 11 Като същ. нощьна ср мн Дванадесетте евангелия, които се четат на утренята на Велики петък, отслужвана вечерта на Велики четвъртък на ꙋтрьꙗ же еже по птъцѣ. псано. въ нощьнꙑхъ. ві СК 121а 2 нощьнꙑ вранъ νυκτικόραξ Бухал, кукумявка бꙑхъ ѣко нощьнꙑ вранъ на нꙑрщі СП 101.7 пѣснь нощьнаꙗ Песнопение, свързано с богослужение, извършвано през нощта де въ малꙑ сꙑнъ. же бѣ тъгда въ манастꙑр. на прбѣгань съꙁъданъ прходꙙшт брат срацнъ рад. вь н҄емже  цръквца бѣ. вь н҄еже ноштьнꙑѧ  нꙑ творꙗше пѣсн С 553.30 Изч М З А СК СП СЕ С Гр τῆς νυκτός νυκτερινός έν νυκτί ноштънъ нощънъ ноштьнъ Нвб нощен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА