Старобългарски речник
ножьнцѧ 
ножьнцѧ ж мн Ножница рее же съ петров. вьньꙁ ножъ въ ножънцѧ М Йо 18.11 З А СК Изч М З А СК Гр ϑήκη ножънцѧ Нвб ножница ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА