Старобългарски речник
новопрстѫпт 
*новопрстѫпт -новопрстѫплѭ -новопрстѫпш св мин деят същ новопрстѫпвъше м мн οἱ ἀρχάριοι За монаси, членове на манастирското братство — новопостъпилите, приетите наскоро блаженкъ ѹбо сава того прмъ. прѣда  стротелю манастꙑръскѹѹмѹ. акꙑ нѣкого отъ новопрстѫпвъшхъ повелѣват мѹ да слѹжтъ С 283.14 Изч С Нвб Ø