Старобългарски речник
нс 
нс -ꙗ м ЛИ Нисий — християнин, сподвижник на св. Конон Исаврийски [5 март] рее стꙑ нсї. крьстꙗн смъ.  повелѣ го бт. стꙑ же нсї прѣтръпѣ о добрѣѣмь сповѣдан хрстосовѣ С 46.26, 27 ного кого отъ тоѧ вѣрꙑ слꙑшмъ менемь нсї С 46.7 протв сꙙ мьнѣ акꙑ онсї (погр. вм. нс, Заимов, Капалдо, т. I, с. 115, бел. под линия) С 48.28 С Гр Νίσιος нсї нус