Старобългарски речник
нрвъ 
нрвъ прил притеж ЛИ Нириев, който се отнася до Нирий — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... ꙁоровавелевъ. салатлевъ. нревъ М Лк 3.27 З Изч М З Гр τοῦ Νηρί нревъ