Старобългарски речник
нꙁъвенъ 
нꙁъвенъ [погр. СЕ 52а 4] вж нꙁъвест