Старобългарски речник
нII 
н [погр. С 335.5] вж нъ