Старобългарски речник
неловѣьскъ 
неловѣьскъ -ꙑ прил Нечовешки, безчовечен, безпощаден, жесток сꙗ ѹбо свꙙтаꙗ мѫенка. вона бѣаста ѹ того кънꙙꙁа мѫꙙштааго крьстꙗнꙑ. нъ же нктоже не бѣаше мѹ ꙁвѣстенъ. раꙁвѣ сею о мѫен. люта бо  неловѣьска сѫшта С 210.13 с а бꙑ бꙑлъ пророкъ раꙁѹмѣлъ бꙑ ... ꙗко грѣшнца стъ. неловѣьскъ бъшьѭ  слѣпъ фарсеѡвъ съмꙑслъ С 393.3—4 Изч С Калка от гр ἀπάνϑρωπος Нвб нечеловечески ЕтМл Срв нечовешки ОА ВА БТР АР