Старобългарски речник
неловѣьнъ 
неловѣьнъ -ꙑ прил Нечовечен, безчовечен; безпощаден, жесток она же ... рекоста ... ѹвѣдѣховѣ господа ... сь тѣм хоштевѣ бꙑт ... ꙗрѹ да бꙑ обрѣлъ лютѣшꙙ  неловѣьнѣшꙙ. да бꙑшꙙ та жде  нама сьдѣлалꙑ. ꙗже  вѣ о рабѣхъ божхъ С 213.3—4 Изч С Нвб нечовечен ОА БТР АР Срв [без]човечен