Старобългарски речник
неѹгасамъ 
неѹгасамъ -ꙑ прил огнь неѹгасамꙑ Калка от [τὸ] πῦρ ἄσβεστον Вечният огън, адът, пъкълът сам сꙙ діꙗволѹ прѣдасте. не вѣровасте л бꙑт вьскрѣшеню мрътвꙑмъ. не вѣсте л ꙗко огню неѹгасамѹ бꙑт С 107.19 прѣобдѣвъшѧѧ ꙁаповѣд го въвръжетъ въ огн҄ь неѹгасамꙑ С 266.21 Изч С Нвб Срв неугасим ЕтМл АР неугасващ БТР