Старобългарски речник
несътвор҄ень 
несътвор҄ень -ꙗ ср Неизпълнение  братьн ст. несътворенꙗ дѣльма бж вол ЗЛ Iа 11 Изч ЗЛ Гр τὸ μὴ ποιεῖν несътворен Нвб Срв сътворение ОА ВА БТР