Старобългарски речник
несъвѣтъ 
несъвѣтъ м Безразсъдство, безумие ѡ веле ѹмъ беꙁѹмьꙗ.  сьвѣтъ несьвѣтъ несьвѣтьства пльнъ. стоꙿнкъ благꙑхъ. рѣкам мъ благодѣанꙗ дастъ С 398.15 Изч С несьвѣтъ Нвб несвет ’безсъзнание, несвяст’ диал ВА НГер ДА Срв несвяст