Старобългарски речник
несъвѣдьнъ 
несъвѣдьнъ -ꙑ прил 1. Който не може да се опише, да се разбере с разума; неописуем веденъ бꙑстъ вь тьмнцѫ. же несьвѣдънꙑм агг҄елꙑ орѫженосьствѹмъ С 431.29 по трѹдѣхъ велкꙑхъ по несьвѣдьнꙑхъ. потѣхъ  тꙙжьцѣ рат оно С 374.19—20 стонкъ болѣꙁн рѣшꙙ. ѹкоренаꙗ слава ... аште  несьвѣдьнаꙗ ѹдеса сповѣдаѧ С 428.9 2. Като същ. несъвѣдьнаꙗ ср мн μυρία Незнайните, неизвестните неща стонкъ болѣꙁн рѣшꙙ. ѹкоренаꙗ слава. ꙗкоже аште несьвѣдьнаꙗ глагол҄ѫ на о хрстосѣ С 428.8 Изч С Гр μυρίος несьвѣдьнъ несьвѣдънъ Вж. при несъвѣдомъ Нвб