Старобългарски речник
нескѫдьнъ 
нескѫдьнъ -ꙑ прил Който не е оскъден; обилен, щедър даѩ мъ ꙁемънꙑхъ твохъ благъ. нескѫдъно [наслаждене] со вꙿсѣмь домомь твомь. вⷲ҇ ѣко блгв сѧ прѣестъное  вельлѣпое мѧ твое. оца  сна СЕ 13b 15 Изч СЕ Гр ἄφϑονος нескѫдънъ Нвб нескъден остар. ЕтМл неоскуден остар НГер ЕтМл