Старобългарски речник
несвѣтьлъ 
несвѣтьлъ -ꙑ прил Несветъл, тъмен, на тъмните сили, лош тѧ молмъ гі. прꙁьр на раба твоего сего. пртекъшааго къ тебѣ. ꙇ оскръблена болѣꙁнѭ. несвѣтълоѭ. ѡсѣнена мракомь темьнꙑмь СЕ 32b 6 Изч СЕ несвѣтълъ Нвб несветъл остар ОА ВА