Старобългарски речник
нераꙁдрѣшьнъ 
нераꙁдрѣшьнъ -ꙑ прил Неразкъсваем, неразрушим; който не може да се разкъса, да се счупи въера съвѧꙁанъ бꙑвааше. дьнесь нераꙁдрѣшенꙑм ѫꙁамі. съвѧꙁаетъ гѹбітелѧ К 13а 27 въера съвꙙꙁанъ бꙑвааше. дьнесь нераꙁдрѣшьнам ѫꙁам сьвꙙꙁатъ мѫтелꙙ С 449.28  свома рѫкама мѹ нераꙁдрѣшьнаꙗ ѫжа желѣꙁнаꙗ. ꙗко воскъ расквьръ С 462.20 Изч К С Гр ἄλυτος нераꙁдрѣшенъ Нвб Срв неразрушим ОА ВА