Старобългарски речник
непрѣложьнъ 
непрѣложьнъ -ꙑ прил Неизменен, постоянен комъ (обѣт)(...) ложно свѣ(...)ата клѧтв(...) еⱋъма не прѣ(...) Е 11а 11—12 (...)ата клꙙтв(...) еⱋъма не прѣ(...) аже не въꙁ(...) бѹ. крѣп(...) Е 11а 14 Изч Е Калка от гр ἀμετάϑετος Нвб непреложен остар ВА Дюв