Старобългарски речник
непроходмъ 
непроходмъ -ꙑ прил Недостижим, непостижим, до който не може да се достигне ст тѣло непороьно. ꙁа всѧ кꙑ. тѣло прѣсто. непркосновено. непроходмо СЕ 63b 4 Изч СЕ Гр ἄβατος Нвб непроходим ОА ВА АК ЕтМл БТР АР