Старобългарски речник
непротлъкованъ 
непротлъкованъ -ꙑ прил същ непротлъковано ср ед τὸ ἀνερμήνευτον Това, което не може да бъде обяснено; необяснимото, неизтълкуваното повѣдаѭ табьнѫ. а не протлъкѹѭ непротлъкованааго. ѹждѫ сꙙ бꙑвшѹѹмѹ ꙁнаменю. а како же бꙑстъ не вьꙁштѫ. вѣрѹѭ псанѹѹмѹ  спасаѭ сꙙ С 501.24—25 Изч С Нвб Срв неизтълкуван ОА ВА