Старобългарски речник
неправьдосътвор҄ень 
неправьдосътвор҄ень -ꙗ ср Престъпно действие; неправедно, греховно дело не сце бо брата ѹбівъ канъ оскврьн ꙁемьѭ. н сце ѹтꙙжлъ ꙁемьѭ стлъпотворен споловъ. н сце оскврьншꙙ ѧ неправꙿдосътворенмъ содомьꙗне С 485.11 Изч С Гр ἀϑεμιτουργήσας неправꙿдосътворен Нвб Срв неправда и сътворение