Старобългарски речник
неправьдвъ 
неправьдвъ -ꙑ прил Който не говори истината, неправдив, лъжлив гі їꙁбав дшѫ моѭ отъ ѹстенъ неправъдвъ. ї отъ ѩꙁка лъстіва СП 119.2 Изч СП Гр ἄδικος неправъдвъ Нвб неправдив остар ОА ВА АР