Старобългарски речник
неправьда 
неправьда -ꙑ ж 1. Неистина, лъжа глѧ о себѣ славꙑ своеѩ штетъ. а штѧ славꙑ посълавъшааго . сь стненъ естъ. ꙇ нѣстъ неправъдꙑ вь немь М Йо 7.18 З А въꙁлюблъ ес правдѫ  въꙁненавдѣ неправъдѫ. сего рад помаꙁа тѧ бъ Е 6б 18 неправъдѫ вьꙁненавдѣхъ ї мръꙁѣ м. ꙁаконъ же твої въꙁлюбхъ СП 118.163 гь спꙑтаетъ праведьнаего і неъстіваго. а любѩ неправъдѫ ненавідітъ своеѩ дшѩ СП 10.5 обніштаѭтъ же грѣхъмі  неправъдам людье. ꙇ но много. еліко стꙑѩ кнігꙑ глѫтъ К 3а 5 ѣко въсташѩ на мѩ съвѣдѣтелі неправедьні хъже не съвѣдѣхъ.  солъга неправъдѣ себѣ СП 26.12 2. Несправедливост, неправда сего раді ѹдръжа ѩ гръдꙑні до коньца. ѡдѣшѩ сѩ неправъдоѭ ї неестіѭ своеѭ СП 72.6 ѹмьнож сѩ на мѩ неправъда гръдꙑхъ. аꙁъ же вьсѣмь срцемь моімь їспꙑтаѭ ꙁаповѣді твоѩ СП 118.69 ѣко правъ гь бъ нашъ. ї нѣстъ неправъдꙑ въ немь СП 91.16 не ѹпьваіте на неправъдѫ.  на въсхꙑщенъе не желаіте. богатъство аще ммотѣкаетъ не прілагаіте срдца СП 61.11 се прѣстрада да нꙑ отъ неправдꙑ работꙑ ꙁьметъ.  отъ неьстꙗ ꙁбавтъ С 480.12 еда когъда похꙑтітъ ѣко левъ. дшѫ моѭ. ні щю ꙁбавлѣѭщюмѹ н съпасаѭщюмѹ. гі бже моі ѣще створіхъ се. аще естъ неправьда вь рѫкѹ моею СП 7.4 3. Неправедност, греховност пѫть неправъдꙑ отъстав отъ мене. ї ꙁакономь твоїмь помлѹї мѩ СП 118.29 ѡтъ ліхвꙑ  отъ неправъдꙑ іꙁбавітъ дшѩ іхъ. і естьно їмѩ его прѣдъ німі СП 71.14 неправьдѫ аще поꙁърѣахъ въ срдці моемъ. не ѹслꙑші мене гі СП 65.18 скѹсілъ есі сръдьце мое. посѣтілъ есі ноштъѭ. раждеже мѩ і не обрѣтѫ сѩ во мнѣ неправъда СП 16.3 ꙇ аꙁъ вамъ глѭ сътворте себѣ дрѹгꙑ отъ мамоннꙑ неправъдꙑ. да егда оскѫдѣате прмѫтъ вꙑ въ вѣънꙑѩ кровꙑ М Лк 16.9 З дѣлателе неправьдѣ, дѣлаѭще [творѧще] неправьдѫ ἐργάται ἀδικίας, ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ἐργαζόμενοι ἀδικίαν Грешници, неправедници; лица, които правят или причиняват зло ꙇ реетъ глѭ вамъ. не вѣмь васъ отъ кѫдѹ есте. отъстѫпте отъ мене вьс дѣлателе неправьдѣ М Лк 13.27 З А покрꙑ мѩ отъ сонъма ꙁълобвꙑхъ. ї отъ множьства дѣлаѭщіхъ неправьдѫ СП 63.3 не прівлѣці мене сь грѣшънікꙑ.  ссъ (!) творѩштімі неправъдѫ не погѹбі ме.не (!) СП 27.3 М З А Е СП К С Гр ἀδικία ἀδίκημα το ἄδικον ἀνομία неправъда неправда Нвб неправда ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР