Старобългарски речник
непотрѣбьнъ 
непотрѣбьнъ -ꙑ прил Непотребен, ненужен, безполезен аште съсѫдъ. же мьноѭ мьнѣнѣ освꙙштенъ.  добропотрѣбьнъ.  божьствънааго твого мура подобьнъ подъѧтꙗ. непотрѣбьнъ прѣдъ твомъ вельствомъ бꙑстъ С 287.16—17 не непотрѣбьнъ нъ ꙁбъранъ съсѫдъ стъ їѡанъ. епскѹпъ бо ѹже поставьнъ нꙑнꙗ попъ не можетъ бꙑтъ С 287.20—21 Негоден, презрян. цѣсарьство небесъно оставвъше. непотрѣбьнѹѹмѹ рабѹ вон сте. же отъшъдъшѹ влдцѣ. бтъ клеврѣтꙑ своѧ С 107.26 Изч С Гр ἄχρηστος ἀχρεῖος Нвб непотребен ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР