Старобългарски речник
непостраданьнъ 
непостраданьнъ -ꙑ прил Непострадал, който не е засегнат от страдания  ѹмраатъ по ловѣьствѹ.  погрібатъ сꙙ. сꙑ съвръшенъ прсно.  прѣжде сꙑ.  непргвожденъ.  непостраданꙿнь.  бесьмрьтенъ.  прсно сꙑ по божьствѹ С 11.17 Изч С непостраданꙿнь Нвб Срв непострадал ОА ВА