Старобългарски речник
непосрамл҄енъ 
непосрамл҄енъ -ꙑ прил Непосрамен, чист, непорочен, безупречен ꙇ цѣл  отъ одръжѧщѧѩ болѣꙁн. да непосрамⷧенъ бѫдетъ. ꙁнаменавъ сѧ въ мѧ твое. ꙇ хвалѧ сѧ о тебѣ СЕ 27b 14 да  аꙁъ непосрамⷧенъ прѣдъ ома твома бѫдѫ. ꙇ да  аꙁъ еще на семь свѣтѣ. мохъ грѣхъ покаѭ сѧ СЕ 72а 23 Изч СЕ Нвб непосрамлен остар ВА Срв непосрамен АК