Старобългарски речник
непокорьнъ 
непокорьнъ -ꙑ прил Непокорен, непослушен, който не се подчинява нъ господь їс хс хѹлмꙑ тобоѭ ожв мꙙ ꙁведъ мꙙ ꙁъ сѣт твоѧ. на облен непокорънааго твого ѹма С 194.12 Изч С Гр ἀπειϑής Нвб непокорен ОА ВА АК НТ Дюв НГер БТР АР Срв непокорлив диал ДА