Старобългарски речник
непокор҄ень 
непокор҄ень -ꙗ ср Непокорство, непокорност, непослоушание о свомъ невѣрьствѣ  непокорен покаавъ сꙙ. прпаде къ старьцѹ съ стѹдомъ. проштенꙗ просꙙ прѧт С 291.17—18 Изч С Гр ἀπείϑεια непокорен Нвб непокорение остар ВА Срв непокорство, непокорност ЕтМл БТР АР