Старобългарски речник
неплодьство 
неплодьство ср Безплодие  сьвѣдѣтел҄ьствѹтъ сарра ...  пакꙑ анна. грѫстокааго неплодьства. работавъшꙙ страст.  оть тебе свободѫ прмъшꙙ С 250.3 же повелѣт тѣлес поспѣхъ творт дѣтемь. же раꙁдрѣшт неплодьство. прѣстарѣвъшхъ ѹдъ ... дѣло твоѧ слꙑ стъ. обꙑамъ съвръшамо С 249.25—26 Изч С Гр στείρωσις Нвб неплодство остар ОА ВА НГер ЕтМл Срв неплодност НГер