Старобългарски речник
неоставмъ 
неоставмъ прил Който не може да се наследи хвалмъ тѧ гі бже нашъ. ѣкоже тебѣ едномѹ жвотъ бесъмрътенъ естъ ...  колюбе неꙁдреенꙿно.  црство  номѹ не оставмо СЕ 58а 14 Изч СЕ Гр ἀδιάδοχος Нвб Ø