Старобългарски речник
ненасꙑтѧ сѧ 
ненасꙑтѧ сѧ - сѧ прич прил същ ненасꙑтѧ сѧ м ὁ ἀκόρεστος Ненасищащият се; този, който е ненаситен, жаден за духовна храна хъже жште на небесехъ стъ. насꙑштаѧ брашънъмъ беꙁвештънꙑмъ. ненасꙑтꙙштааго сꙙ С 272.19 Изч С Нвб Срв ненаситен ОА ВА ЕтМл БТР АР ненасит ДА