Старобългарски речник
ненасел҄енъ 
ненасел҄енъ -ꙑ прил същ ненасел҄енаꙗ ж ἡ ἄοικος Ненаселената, необитаемата земя, пустошта, пустинята ꙁаклнаѭ тѧ ... съꙁъдавъшмь ка по обраꙁѹ своемѹ. ꙇ словесънꙑм. ꙇ жвотънꙑм. ненаселенѫѭ ѹкрашьшемъ СЕ 52а 21 Изч СЕ Нвб ненаселен ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР