Старобългарски речник
немѫжьствьнъ 
немѫжьствьнъ прил Който не е свързан с проява на мъжество, страхлив же бо непросльꙁт отънѫдь акꙑ жестость.  неловѣколюб отъмештꙙ. а же любоплакат. то акꙑ слабо  немѫжьствьно справьꙗѧ С 316.13 Изч С Гр ἄνανδρος Нвб немъжествен ВА