Старобългарски речник
неспꙑтанъ 
неспꙑтанъ прил Непостижим, необхватен, невъзможен за възприемане с поглед, ум и под ѡ глѫбна богатьства  прѣмѫдрост  вѣд божѧ. ꙗко не спꙑтан сѫдове го.  не слѣжден пѫт го С 301.8 Изч С Гр ἀνεξερεύνητος Нвб Срв неизпитан ОА