Старобългарски речник
неспсаньнъ 
неспсаньнъ -ꙑ прил Неописуем, неизобразим тꙑ бо бъ сꙑ неспсаненъ. беꙁнаѧленъ же. ꙇ неꙁглаголаненъ СЕ 4а 22—23 Изч СЕ Калка от гр ἀπερίγραπτος неспсаненъ Нвб Срв неизписан ОА