Старобългарски речник
неслѣдмъ 
неслѣдмъ -ꙑ прил Неизследваем, непостижим за погледа, ума и под нъ понеже не слѣдма стъ прѣмѫдростънаꙗ пѫна. сьде м нꙑнꙗ слѹхъ подадте мол҄ѫ. ꙗкоже похвалт мѫжꙙ прѣславьнꙑ С 533.24—25 Изч С Нвб Срв неизследван ОА ВА БТР