Старобългарски речник
неꙁѹмѣмъ 
неꙁѹмѣмъ -ꙑ прил Непостижим за човешкия ум, непонятен беꙁъ сѣмене порожден. беꙁ невѣстьства дѣвца ... несъповѣдомо ѹдо. неꙁѹмѣмо рожден С 243.9 Изч С Гр ἀνεννόητος [вар. ἀνεπινόητος] Нвб Срв изумя св ОА ВА РБЕ