Старобългарски речник
неꙁмѣньнъ 
неꙁмѣньнъ -ꙑ прил Неизменен, непроменим бже спе нашъ ... покаꙁавꙑ намъ проображене. стѣ едносѫщьнѣ троц. прсносѫщ. ꙇ нераꙁлѫьнѣ. ꙇ неꙁмѣньнѣ СЕ 64b 4—5 Изч СЕ Гр ἀσύγχυτος Нвб неизменен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР