Старобългарски речник
неꙁвѣстъ 
неꙁвѣстъ -ꙑ прил неꙁвѣстъ бꙑт οὐ πιστεύομαι Не вярвам, не съм уверен, не съм сигурен марꙗ въ нѫ мꙑсль прде. т  не хотꙙшт рее. лм ꙁѣло неꙁвѣста смъ. т по стнѣ ѫтроба мꙙ прѣда С 242.2—3 Изч С Нвб Срв неизвестен ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР