Старобългарски речник
неꙁълобь 
неꙁълобь -ꙗ ср Незлобивост, смиреност, смирение брⷮ҇а нⷲ҇а сь ... премⷧетъ кѹкѹль. неꙁълобѣ. шлѣмъ спенѣ СЕ 97а 5 брⷮ҇а нⷲ҇а сь. одѣетъ сѧ въ маньтцѭ. неꙁълобью СЕ 97а 18 Изч СЕ Калка от гр ἀκακία неꙁълоб Нвб незлобие ОА ВА ЕтМл БТР АР