Старобългарски речник
неꙁнамъ 
неꙁнамъ прил Неизвестен, непознат, незнаен л іꙁ гроба долъскааго. л отънѭдѹже вѣмъ  не вѣмъ. ѡтъ ꙁнаемꙑхъ. ꙇ неꙁнаемꙑхъ СЕ 54b 16—17 прде ловѣкъ нѣкто неꙁнамъ съпроста къ старьцѹ С 291.4 їсѹса сего вдꙙштааго нага ... окръвенааго страннааго.  въ страньнꙑхꙿ неꙁнама С 454.21 Изч СЕ С Калка от гр ἄγνωστος Превежда и гр. ἀγνώριστος неꙁнаемъ Нвб незнаем остар ВА Срв незнаен ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР