Старобългарски речник
неꙁавстьнъ 
неꙁавстьнъ -ꙑ прил Независтлив, лишен, освободен от завист ѡ дарѣ прѣждесвⷳ҇ѧнѣмь. естънааго тѣла.  кръве га нашего сха ѣко прѧстт сѧ ма бескврънꙑ. ꙇ съблюст братръство неꙁавстьно СЕ 9b 13—14 Изч СЕ Нвб независтен диал ДА