Старобългарски речник
неꙁавдьлвъ 
неꙁавдьлвъ -ꙑ прил Независтлив ꙇ съподоб сътѧжавъшаго е. неꙁавдьлвомь окомь. наслаждат сѧ. отъ него СЕ 15а 19—20 Изч СЕ Калка от гр ἄφϑονος Нвб Срв завидлив АК ДА