Старобългарски речник
недѫговат 
недѫговат -недѫгѹѭ -недѫгѹш несв 1. Причинявам болест, недъг моⷧ҇ на вꙿсѭ болѣꙁнь недѫгѹѭщѭ СЕ 35а 23—24 2. Прич. сег. деят. като същ. недѫгѹѩ м ед ἁρρωστῶν Болният, боледуващият сꙿде жена вѣрна ꙁа ꙙдъ молꙙшт прходтъ. оходꙙштѹ мѫжев. ꙁа въꙁвраштенꙗ молꙙшт. недѫгѹѭштѹѹмѹ съпасен С 95.24 Изч СЕ С Нвб Срв недъгав прил недъгавост ж ОА ВА БТР АР